Personal coaching arbeidsmarkt (sollicitatie begeleiding)

Personal coaching arbeidsmarkt  (sollicitatie begeleiding)

Programma overzicht

Onderstaand programma wordt op onderdelen aangepast, afhankelijk van de noodzaak en wensen van de werkzoekende. De duur van de coaching is relatief kort; tussen 24 en 32 uur. Van het programma kunnen in overleg ook losse modules worden afgenomen.

Wij hebben bewust voor deze opzet gekozen omdat we ervaren hebben dat iemand die een andere baan zoekt het meest geholpen is bij een aanpak die direct toepasbaar is in de praktijk in combinatie met een snelle doorlooptijd. Op deze wijze is het doel; het vinden van een andere baan, binnen handbereik.

Het doel van het programma is dat een werkzoekende na de  coaching:

  • bekend is met zijn/haar sterke en ontwikkelpunten en daarmee de vertaalslag kan maken naar organisaties/functie die realistisch zijn.
  • weet hoe en waar deze organisaties en functies gevonden kunnen en benadert kunnen worden
  • in staat is een goed CV, motivatie brief te schrijven en een succesvol sollicitatiegesprek te voeren
  • weet om te gaan met andere onderdelen van een sollicitatie zoals assessment en arbeidsvoorwaardengesprek

Module 1: Zelfanalyse (richtlijn 4 uur)

Zelfanalyse: ken jezelf, combineer wat je wilt met wat je kunt. Door middel van praktische en gerichte coaching worden de onderstaande resultaten bereikt.
A) Bewustwording van je kwaliteiten, inzicht krijgen in je eigen competenties en ontwikkelpunten.
B) Leer je competenties helder en gestructureerd voor het voetlicht te brengen

Module 2: Verdiepen in functie en bedrijven (richtlijn 4 uur)

Verdiepen in functies: welke soort functie zijn wel/niet interessant op basis van de zelfanalyse.
Verdiepen in bedrijven: zoeken, vinden en vergelijken.
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de Social networks, analoog search, jobboards en netwerken in het algemeen.

 Module 3: Binnenkomen bij bedrijven (richtlijn 4 uur)

Binnenkomen bij bedrijven: Uiteenzetting van succesvolle sollicitatie strategiën en hoe hier optimaal gebruik van te maken.
In dit programma wordt je tevens geleerd om een goed CV en (motivatie)brief op te stellen, deze zelfstandig te beoordelen en aan te passen gericht op een specifieke sollicitatie.

Module 4: Het sollicitatiegesprek (richtlijn 4 uur)

A) Jezelf verkopen: het sollicitatiegesprek/sollicitatietraining.
In de gesprekstraining oefenen wij het sollicitatiegesprek, nemen wij door welke vragen je kunt verwachten en hoe je daar op kunt antwoorden. Bespreken en oefenen van selectievragen aan de hand van de zgn. STAR-methodiek. Ook reiken wij je handvatten aan om je competenties zo overtuigend mogelijk toe te lichten in het sollicitatiegesprek.
Aan het eind van deze training weet je wat je belangrijkste competenties zijn en kun je dit in een sollicitatiegesprek helder verwoorden. Daarnaast weet je op overtuigende wijze je motivatie en geschiktheid voor de functie onder woorden te brengen.

B) De voorbereiding op een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld: communicatie, presentatie, non-verbale communicatie,houding, informatie over het bedrijf, vragen, kledingkeuze, salarisonderhandelingen, etc.

C) Oefenen “Elevator Pitch” als voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Daarbij lever je in maximaal twee minuten een zeer persoonlijke, indringende signatuur af over de essentie van de functie voor de betrokken organisatie.
Je durft een visie te hebben over wat men van je verwacht. Je oogt plezierig zelfbewust in tekst en houding. Voortdurend ben je gericht op wat de andere kant van de tafel wil horen en voelen.

Module 5: Tests en assessments (richtlijn 2 uur)

Jezelf bewijzen: tests en assessments
Voorbereiding en nut van de verschillende tests en assessments uitgelegd.

Module 6: Arbeidsvoorwaardengesprek (richtlijn 2 uur)

Laten zien wat je waard bent: het arbeidsvoorwaardengesprek.
Wij gaan samen het arbeidsvoorwaarden tot in detail bespreken, hierdoor leer je welke belangrijke zaken je zal tegenkomen in een afrondend gesprek.

Module 7: Begeleiding voorbereiding sollicitatiegesprek (richtlijn 4 uur)

Gerichte en doeltreffende begeleiding ter voorbereiding bij een specifieke sollicitatie. Hierbij wordt een specifiek sollicitatiegesprek geoefend ten behoeve van een optimale voorbereiding.

 

like ons & share: