Privacy statement

Privacybeleid Gegevensbescherming en Privacybeleid
Visser Executive Search zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;
    2. Om u op de hoogte te houden van de diensten van Visser Executive Search en nieuws en ontwikkelingen op uw vakgebied;
    3. Om u bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat u altijd relevante informatie te zien krijgt.

Openbaarmaking van uw gegevens
Wij delen uw gegevens binnen de verschillende disciplines van Visser Executive Search indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden.
Uw cv en gerelateerde gegevens worden alleen met uw toestemming naar potentiële werkgevers verstuurd.
Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

Curriculum vitae (“CV”)
Wij bieden u de mogelijkheid om via deze website uw CV in te sturen. U kunt dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze consultants wanneer vacatures zich voordoen.  Hoewel uw cv online wordt opgeslagen, is deze alleen toegankelijk voor de consultants van Visser Executive Search.
Uw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants, die uw gegevens controleren en invoeren in onze database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is alleen toegankelijk voor onze consultants.
U kunt uw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan automatisch vervangen.

Toegang tot uw gegevens
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de consultants van Visser Executive Search. U heeft tevens het recht om Visser Executive Search op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Andere websites
Wij wijzen u erop dat klikken op advertentielinks of -banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Visser Executive Search. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons Privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Visser Executive Search worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze online privacybescherming, dan kunt u ons te allen tijde contact met ons opnemen.

Gelijke kansen
Visser Executive Search zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Laat uw zorg ons werk zijn..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial